• امروز چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

بانک صوت
زمان درج
یک شنبه 26 آذر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 شهریور 1396
زمان درج
یک شنبه 15 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 14 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 10 اسفند 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین