• امروز سه شنبه بیست و دوم آبان 1397 

ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  مرتضی محمدیان  مدیرکل  33330291-2  3102
   علی بحرانی  معاون مدیریت منابع و پشتیبانی  33330291-2  3114
  سید مهدی حسینی  معاون فرهنگی و اجتماعی  33330291-2  3160
   حسین غلامی  رئیس اداره بهروره وری  33330291-2  3117
   حمزه امین نژاد  رئیس اداره تحقیق  33330291-2  3118
   شهرام دریائی نژاد  رئیس اداره حقوقی و ثبتی  33330291-2  3115
   محمد حسن شنبدی  مسئول حراست  33330291-2  3130
   احمد اسمعیلی  رئیس اداره امور قرآنی  33330291-2  3142
   خانم فاطمی  فناوری اطلاعات و اتباطات  33330291-2  3112
   علی اکبر مداح  روابط عمومی  33330291-2 3102