• امروز جمعه چهارم مهر 1399 

ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  محمد رضا اسماعیل پور  مدیرکل  33330291-2  3102
  احمد اسمعیلی  معاون مدیریت منابع و پشتیبانی  33330291-2  3114
  سید مهدی حسینی  معاون فرهنگی و اجتماعی  33330291-2  3160
   حسین غلامی  رئیس اداره بهروره وری  33330291-2  3117
   حمزه امین نژاد  رئیس اداره تحقیق  33330291-2  3118
   شهرام دریائی نژاد  رئیس اداره حقوقی و ثبتی  33330291-2  3115
   مجتبی خوش قلب  مسئول حراست  33330291-2  3130
   خانم فاطمی  امور اداری و فناوری اطلاعات و اتباطات  33330291-2  3142
   --  --  33330291-2  3112
   علی اکبر مداح   روابط عمومی و امور قرآنی  33330291-2 3102