• امروز چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

امامزادگان و بقاع متبرکه بین راهی و دارای جاذبه گردشگری استان بوشهر

امامزادگان و بقاع متبرکه بین راهی و دارای جاذبه گردشگری استان بوشهر

از مهمانان و مسافران محترم دعوت بعمل می آید از امامزاد کان و بقاع متبرکه شاخص استان بوشهر زیارت و دیدن نمایند

 سه شنبه 8 فروردین 1391   4776  0      

ردیف
نام امامزاده
نشانی

1
امامزاده عبدالمهیمن (ع)
بوشهر- کوی امامزاده

2
امامزاده محمد باقر (ع)
بوشهر- کوی خواجه ها

3
امامزاده ابراهیم (ع)
دشتستان- روستای نینیزک- کیلومتر 10- جاده برازجان –اهرم

4
امامزاده احمد(ع)
دشتستان- شهر دالکی

5
امامزاده ابراهیم (ع)
دشتستان -شهر کلمه

6
امامزاده شاه حسین (ع)
دشتستان-روستای چاه خانی – کیلومتر 18 جاده برازجان – بوشهر

7
امامزاده قطب الدین حیدر(ع)
دشتستان - روستای درودگاه

8
امامزاده نورالدین (ع)
دشتستان - کیلومتر 20 جاده برازجان – بوشهر- روستای عیسوند

9
امامزاده محمد (ع)
دشتستان - تنگ ارم

10
امامزاده محمد (ع)
دشتستان - بوشکان

11
امامزاده شاه سالار (ع)
دشتستان - روستای تنگ درکش – جاده تنگ ارم

12
امامزاده فقیه ضیاء (ع)
دشتستان - روستای تنگ زرد – بخش بوشکان

13
امامزاده نوراله (ع)
دشتستان - بنداروز- کیلومتر 20 جاده برازجان –اهرم

14
امامزاده میراحمد (ع)
تنگستان- کیلومتر 17 جاده اهرم - خورموج

15
امامزاده زین الشهداء (ع)
تنگستان- ابتدای جاده اهرم – خائیز

16
امامزاده گان ابراهیم واسماعیل (ع)
تنگستان- شهر اهرم

17
امامزاده اسماعیل (ع)
تنگستان -روستای اشکالی- کیلومتر 7جاده اهرم – برازجان

18
امامزاده جعفر (ع)
تنگستان - سالم آباد- کیلومتر65جاده ساحلی بوشهر- دیر

19
امامزاده شاه نعمت اله (ع)
تنگستان - روستای آباد- کیلومتر 10 جاده اهرم – برازجان

20
امامزاده گان جعفر وحسن (ع)
دشتی – روستای شیخیان باغ پیر

21
امامزاده شاه اسماعیل (ع)
دشتی - کاکی

22
امامزاده حسن (ع)
دشتی -روستای اسماعیل محمودی – کیلومتر 120 جاده ساحلی بوشهر به دیر

23
امامزاده دانیال (ع)
دشتی - شهر خورموج- گلزارشهدا

24
امامزاده زین العابدین (ع)
دشتی -روستای زیارت

25
امامزاده زین العابدین (ع)
دشتی - کیلومتر 5 جاده خورموج – بوشهر- روستای عربی

26
امامزاده اسماعیل (ع)
دشتی- روستای کبگان

27
امامزاده صفا لشکر (ع)
دشتی - روستای کبگان

28
امامزاده میرارم بن سام بن نوح (ع)
دشتی - شهر خورموج

29
امامزاده سلطان پیرهاشم (ع)
دشتی- روستای جبری – کیلومتر35 خورموج

30
امامزاده شاه حسین (ع)
کنگان – شهر بنک

31
امامزاده بی بی خاتون (ع)
روستای جبرانی- دیر

32
امامزاده پیردختران (ع)
دیر - بردستان

33
امامزاده سیدجمال الدین (ع)
دیر - بردستان

34
امامزاده شاه ابوالقاسم (ع)
دیر - روستای جبرانی

35
امامزاده شاهزاده محمد (ع)
دیر- بردخون کهنه

36
امامزاده سیدمحمود نجم الدین (ع)
دیلم- شهر امام حسن

37
امامزاده حسن (ع)
دیلم- شهر امام حسن

38
امامزاده محمود (ع)
دیلم- روستای حصار کیلومتر 20 جاده دیلم گناوه

39
امامزاده سید حبیب اله (ع)
جم – شهر ریز

40
امامزاده شاه علی اکبر (ع)
جم- روستای دوتو ولی

41
امامزاده سلیمان بن علی (ع)
گناوه- شهر گناوه

42
امامزاده میرحاج (ع)
گناوه- کیلومتر 40 جاده گناوه – بندرریگ- روستای احشام احمد


روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 2-2530291-0771
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار