کد خبر : 182661

تاریخ درج خبر : شنبه 14 اردیبهشت 1392
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر
• اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جم اعلام شد
فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جم اعلام شد
فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اداره  اوقاف و امور خیریه شهرستان جم اعلام شد . لذا از افراد مشروح زیر درخواست می شود در اسرع وقت جهت انجام مصاحبه در روز شنبه مورخ 21/2/92 به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر مراجعه کرده و یا با شماره 2-2530291-0771 تماس حاصل نمایید.
 
                                                                                

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

1

خانم خدیجه نیک منش

علی

817....609

2

خانم زهرا عرب عامری

محمد رضا

257....459

3

آقای مهدی کنعانی

حسن

153....355

 
 
روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر