• امروز جمعه چهارم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

آگهی فراخوان عمومی مشارکت وسرمایه گذاری کاروانسرای مشیرالملک برازجان

آگهی فراخوان عمومی مشارکت وسرمایه گذاری کاروانسرای مشیرالملک برازجان

(( اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دشتستان، استان بوشهر درنظر دارد نسبت به مشارکت وسرمایه گذاری برروی کاروانسرای مشیرالملک واقع در میدان شهید چمران شهر برازجان بصورت BOLT (قرارداد ساخت، بهره برداری، اجاره...

1399/3/19 ( مناقصه و مزایده ) 139 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده اجاره دوباب مغازه موقوفه آل عصفور در بوشهر

آگهی مزایده اجاره دوباب مغازه موقوفه آل عصفور در بوشهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر ، به استناد ماده 11 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه در نظر دارد دوباب مغازه واقع درخیابان طالقانی نبش گاراژ مینی بوس داراناز رقبات موقوفه...

1397/9/26 ( مناقصه و مزایده ) 246 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده  اجاره دو با ب مغازه موقوفه در بوشهر

آگهی مزایده اجاره دو با ب مغازه موقوفه در بوشهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر ، در نظر دارد دوباب مغازه واقع درخیابان طالقانی نبش گاراژ مینی بوس داران از رقبات موقوفه آل عصفور را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید

1397/7/18 ( مناقصه و مزایده ) 276 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده اجاره سه باب مغازه واقع در  خیابان صلح آباد گاراژ مینی بوس داران شهرستان بوشهر

آگهی مزایده اجاره سه باب مغازه واقع در خیابان صلح آباد گاراژ مینی بوس داران شهرستان بوشهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر ، به استناد ماده 11 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه در نظر دارد سه باب مغازه واقع در خیابان صلح آباد گاراژ مینی بوس داراناز رقبات موقوفه...

1397/2/25 ( مناقصه و مزایده ) 264 0 رای به این مطلب ادامه مطلب