• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

ریشه وقف در آیات قرآن

ریشه وقف در آیات قرآن

در قرآن کريم، چهار آيه است که ريشه ي " وقف " در آن، با معاني مختلف به کار برده شده است

1397/5/23 ( احکام وقف ) 463 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

برگزیده احکام وقف / قبض واقباض

برگزیده احکام وقف / قبض واقباض

برگزیده اجکام وقف / قبض واقباض واحکام مربوط به آن در یک نگاه

1397/5/20 ( احکام وقف ) 301 0 رای به این مطلب ادامه مطلب