• امروز دوشنبه بیست و هفنم اردیبهشت  1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان "پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت"

به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح ارسال نمایند هر نفر مبلغ یک میلیون ریال به قید قرعه از طرف اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر اهداء خواهد شد.

1400/2/16 ( مسابقات قرآنی ) 21 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان "چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت"

به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح ارسال نمایند هر نفر مبلغ یک میلیون ریال به قید قرعه از طرف اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر اهداء خواهد شد.

1400/2/15 ( مسابقات قرآنی ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان "سه شنبه ۱4 اردیبهشت"

به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح ارسال نمایند هر نفر مبلغ یک میلیون ریال به قید قرعه از طرف اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر اهداء خواهد شد.

1400/2/14 ( مسابقات قرآنی ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز هجدهم ماه مبارک رمضان

مسابقه ی پیامکی تفسیر قرآن کریم روز هجدهم ماه مبارک رمضان "شنبه ۱۱ اردیبهشت"

به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح ارسال نمایند هر نفر مبلغ یک میلیون ریال به قید قرعه از طرف اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر اهداء خواهد شد.

1400/2/11 ( مسابقات قرآنی ) 23 0 رای به این مطلب ادامه مطلب