• امروز دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی کلیپ ها
مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

سه شنبه 21 فروردین 1397          189 رای به این مطلب
شنبه 30 بهمن 1395          120 رای به این مطلب
یک شنبه 19 اردیبهشت 1395          589 رای به این مطلب
دوشنبه 23 فروردین 1395          1064 رای به این مطلب
3
2
1

3

2

1