• امروز جمعه بیست و هشتم خرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

وقف جدید/ وقف  قرآنی به ارزش 10 میلیارد ریال درشهرستان جم استان بوشهر+ عکس ملک وقفی

وقف جدید/ وقف قرآنی به ارزش 10 میلیارد ریال درشهرستان جم استان بوشهر+ عکس ملک وقفی

وقف یک واحد مسکونی به مساحت عرصه ۹۱۵ مترمربع شامل دو اعیان ۱۳۰ مترمربعی و دیگری ۲۶۰ مترمربعی در شهر انارستان

1399/5/8 ( وقف جدید ) 130 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید /وقف یک قطعه زمین  به مساحت 600 مترمربع درشهرستان دیراستان بوشهر

وقف جدید /وقف یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع درشهرستان دیراستان بوشهر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دیر استان بوشهر گفت: یک نیکوکار قطعه زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان وقف کرد.

1399/4/1 ( وقف جدید ) 92 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید/ وقف 800 میلیون ریالی درشهرستان دیر

وقف جدید/ وقف 800 میلیون ریالی درشهرستان دیر

یک قطعه زمین درشهر بردخون شهرستان دیر وقف شد .

1398/11/6 ( وقف جدید ) 310 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید شهرستان دیر در دهه وقف

وقف جدید شهرستان دیر در دهه وقف

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دیر استان بوشهر گفت: یک نیکوکار دیری قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰مترمربع به ارزش ۲۰۰میلیون ریال در بردخون این شهرستان وقف کرد.

1398/8/13 ( وقف جدید ) 69 0 رای به این مطلب ادامه مطلب