• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

وقف جدید/ وقف یک قطعه زمین به ارزش 500 میلیون ریال درشهرستان جم

وقف جدید/ وقف یک قطعه زمین به ارزش 500 میلیون ریال درشهرستان جم

یک قطعه زمین به ارزش 500 میلیون ریال درشهرستان جم وقف شد

1399/12/5 ( وقف جدید ) 59 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید/یک قطعه زمین به ارزش 700 میلیون ریال درشهرستان گناوه وقف شد

وقف جدید/یک قطعه زمین به ارزش 700 میلیون ریال درشهرستان گناوه وقف شد

یک قطعه زمین به ارزش 700 میلیون ریال درشهرستان گناوه وقف شد

1399/12/4 ( وقف جدید ) 62 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید/ وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهر دلوار

وقف جدید/ وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهر دلوار

یک باب منزل مسکونی به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهر دلوار وقف شد.

1399/11/14 ( وقف جدید ) 69 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

وقف جدید/ وقف یک باب مغازه به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در بوشهر

وقف جدید/ وقف یک باب مغازه به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در بوشهر

یک باب مغازه به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در بوشهر وقف شد

1399/11/6 ( وقف جدید ) 74 0 رای به این مطلب ادامه مطلب