• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

سند تک برگ موقوفه آل عصفور شهرستان بوشهر به متراژ ۸۴۰۰۰۰ مترمربع اخذ گردید

سند تک برگ موقوفه آل عصفور شهرستان بوشهر به متراژ ۸۴۰۰۰۰ مترمربع اخذ گردید

معاون حقوقی وثبتی اوقاف و امور خیریه استان خبر داد؛ صدور سند مالکیت برای یکی از بزرگترین رقبات وقفی استان انجام گرفت

1396/12/12 ( ثبتی و حقوقی ) 255 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

، اولین دوره آموزشی تخصصی مدیریتی مدیران میانی سازمان اوقاف ومعاونین حقوقی وثبتی ادارات کل اوقاف وامورخیریه استانها در بوشهر آغاز شد .

، اولین دوره آموزشی تخصصی مدیریتی مدیران میانی سازمان اوقاف ومعاونین حقوقی وثبتی ادارات کل اوقاف وامورخیریه استانها در بوشهر...

حجت الاسلام محمدیان از برگزاری اولین دوره آموزشی تخصصی مدیران کل معاونین سازمان اوقاف کشور ومعاونین حقوقی وثبتی ادارات کل اوقاف استان های سراسر کشور خبرداد

1396/11/7 ( ثبتی و حقوقی ) 303 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

دوره آموزشی معاونین مدیران کل ستاد سازمان ومعاونین حقوقی وثبتی ادارات کل اوقاف وامور خیریه  در بوشهر برگزار می شود

دوره آموزشی معاونین مدیران کل ستاد سازمان ومعاونین حقوقی وثبتی ادارات کل اوقاف وامور خیریه در بوشهر برگزار می شود

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: دوره آموزشی چهار روزه حقوقی و ثبتی استانهای سراسر کشور در بوشهر برگزار می شود

1396/11/4 ( ثبتی و حقوقی ) 227 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گارگاه آموزشی سامانه حقوقی در بوشهر برگزار شد + تصاویر

گارگاه آموزشی سامانه حقوقی در بوشهر برگزار شد + تصاویر

باحضور روسای ادارات اوقاف شهرستان ها و کارشناسان گارگاه آموزشی سامانه حقوقی در بوشهر برگزار شد

1396/11/4 ( ثبتی و حقوقی ) 258 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سامانه د یجیتالی اسناد موقوفات با  ٨۵۰ هزار سند راه اندازی شد  / اسکن ونگهداری  اسناد جزو برنامه‌های اصلی سازمان اوقاف در سال ۹۷

سامانه د یجیتالی اسناد موقوفات با ٨۵۰ هزار سند راه اندازی شد / اسکن ونگهداری اسناد جزو برنامه‌های اصلی سازمان اوقاف در...

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با تشریح فرآیند اسکن اسناد در سامانه دیجیتالی سازمان اوقاف به منظور حفظ و تثبیت موقوفات گفت: تاکنون ٨۵۰ هزار سند در سازمان اوقاف اسکن ودر این سامانه بارگذاری شده است

1396/10/26 ( ثبتی و حقوقی ) 217 0 رای به این مطلب ادامه مطلب